İstanbul

Yaş ve Rayiç Bedel

Alt- 2.2 - 248 TL/m2

Çocuk (0-4) (5-9) Genç (15-19) Erişkin (20-29)

Genç (15-19) Erişkin (25-54)

Genç (15-19) Erişkin (20-29) Yaşlı (60-65+)

Genç (15-19) Erişkin (35-54) Yaşlı (55-65+)

Erişkin (35-54) Yaşlı (55-65+)

Alt 253 - 845 TL /m2

Çocuk (0-4) (5-9) Genç (15-19) Erişkin (20-29)

Genç (15-19) Erişkin (25-54)

Genç (15-19 Erişkin (20-29) Yaşlı (55-65+)

Erişkin (35-54) Yaşlı (55-65+)

Orta 869 - 1916 TL /m2

Çocuk (0-4) (5-9) Genç (15-19) Erişkin (20-29)

Genç (15-19)

Genç (15-19) Erişkin (25-54)

Genç (15-19) Erişkin (20-29) Yaşlı (60 - 65+)

Erişkin (35-54) Yaşlı (55-65+)

Üst 1991 - 3380 TL /m2

Genç (15-19) Erişkin (25-54)

Genç (15-19) Erişkin (20-29) Yaşlı (60-65+)

Erişkin (35-54) Yaşlı (60-65+)

Üst+ 3384 - 4662 TL /m2

Çocuk (0-4) (5-9) Genç (15-19) Erişkin (20-29)

Genç (15-19) Erişkin (25-54)

Erişkin (35-54) Yaşlı (60-65+)

Üst++ 4973 - 20778 TL /m2

Çocuk (0-4) (5-9) Genç (10-19) Erişkin (20-29)

Genç (15-19)

Genç (15-19) Erişkin (25-54)

Genç (15-19) Erişkin (20-29) Yaşlı (60-65+)

Erişkin (35-54) Yaşlı (60-65+)